Individen i centrum

Träningen av hästarna på Stora Alby skiljer sig inte i någon högre grad från den på andra jämförbara träningsanläggningar i Sverige. Det tror i varje fall inte tränaren själv, Stig H.

– Träningen bygger på varje hästs individuella förutsättningar. Och den filosofin är inte unik på något sätt. De flesta arbetar nog så.

Hur den individuella träningen läggs upp följer naturligtvis inget givet schema. Det görs bedömningar från dag till dag, beroende på var i träningscykeln den enskilda hästen befinner sig.

– För att nå optimala resultat gäller att hästen ska tränas så hårt som den tål. Men det är en svår balansgång och där ställs min känsla som yrkesman på prov, resonerar Johansson.

Han påpekar också att varierad träning är betydelsefull. För det utnyttjas Stora Albys tre olika bantyper: Rundbana, rakbana och backe.

– Intervaller på rakbanan är den vanligaste aktiviteten för våra hästar numera. Den typen av träning var inte alls lika frekvent förr i tiden.

Träning på sommarbana

Stig H:s gård Stora Alby

Stora Alby Gård är sedan slutet av 70-talet högkvarteret för Stall Stig H Johanssons verksamhet.

På gården, belägen i Upplands-Väsby kommun, inhyses numera stallets alla hästar. Filialen på Hårby stängdes hösten 2012.

Förutom de olika stallbyggnaderna inrymmer den 125 hektar stora fastigheten ett flertal bostadshus.

På Stora Albys rundbana, rakbana och träningsbacke finns möjligheter att ge stallets hästar variationsrik träning.

alby-kartany

Träningsavgifter

Följande avgifter debiteras för hästar i Stig H Johanssons träning (differenserna är avhängiga den enskilde skötarens antal hästar):

7 hästar/skötare: 414kr/dag

Till dessa avgifter kan tillkomma andra kostnader, t ex för veterinärbehandling, transporter, resekostnader för skötare och utselning av starthäst. Förutom träningsavgifter debiteras 15% på inkörda prispengar för alla hästar.

Vägbeskrivning

Från E4 i Upplands Väsby: Sväng av vid Glädjens Trafikplats österut mot Täby Kyrkby, kör ca 5 km och sväng vänster vid skylten Stora Alby.

Från E18 (Norrtäljevägen): Ta väg 265 (Norrortsleden) från/mot Sollentuna, sväng av in på Täbyvägen i riktning mot Upplands Väsby. Efter någon kilometer finns skylten åt höger in till Stora Alby.