Akademien på utbildningsdag

Stig H bjöd häromdagen in hela sin akademi till en utbildningsdag på Universitetssjukhuset i Ultuna. Det blev en dag med hästen i centrum.

– Det bästa programmet hittills, var omdömet från det 15-tal stipendiater som deltog och SLU:s Göran Dahlin slog fast ambitionen att tillsammans med Stig H fortsätta samarbetet de närmaste åren.

Stig H har de senaste åren alltmer fokuserat på utbildning i arbetet att utveckla sin stipendiefond och dagen vävdes runt fyra intressanta programpunkter som levererades av SLU:s spjutspetskompetenser.

Att hästarnas mat håller god kvalitet är av fundamental betydelse för att nå framgång och Cecilia Müller, som är samverkanslektor i sport- och sällskapsdjurs hälsa, välfärd och skötsel med inriktning på häst, inledde med en föreläsning om grovfoder, kvalitet och hygien.

Travhästens arbetsmiljö är banorna. Banunderlaget och dess påverkan på hästarnas hållbarhet och prestation är en källa till ständig diskussion och så även inom Stig H-akademien. Svensk forskning gav på 1980-talet upphov till dagens bankroppar och nu pågår intressant forskning på flera håll i världen. Veterinär Lars Roepstorff leder ett projekt om banor och underlag och konstaterade att hårda banor utsätter hästarna för större risker än mjuka. Experiment förekommer nu med ett ”vaxat” underlag, där varje gruskorn ges ett hölje som skapar ett mer sviktande underlag än vad gruset själv förmår.

Ledskador på hästar – chefsveterinären Flemming Winberg redogjorde för hur man kan förebygga och behandla ledskador på travhästar och följdes av Tamas Toth som är diplomerad specialist i kirurgi på häst i Europa. Hans föreläsning innehöll en lång rad exempel vad modern hästkirurgi kan uträtta.

I Stig H-akademien finns även ett mentorprogram för samtliga stipendiater som sponsras av Bengt Ågerup (Stall Zet) och den avslutande delen av utbildningsdagen utgjordes av ett studiebesök hos Stall Zet utanför Örsundsbro, där Daniel Redén framgångsrikt ansvarar för träningen.

Övriga sponsorer av Stig H-akademien: är Svensk Travsport, ATG, Travronden, Solvalla, ALN, LRF Konsult och Agria.

Mats Fransson
mats.fransson@travsport.se

×

Kommentering är avstängd.